Gamla skolbilder

Läsåret 1952-53, lärare Göte Hellerstedt. Främre raden: Iris Grahn, Vivian Brännström, Birgitta Lundström och Margareta Vikström. Andra raden: Siv Larsson, Roland Brännström, Rune Vikström och Ella Andersson. Tredje raden: Ulla Sundström, Gerd Granqvist, Georg Vikström, Birgitta Brännström och Sonja Larsson. Bakersta raden: Sigrid Karlsson, Rolf Nilsson, Karl-Erik Wahlberg, Margit Sundström och Anna-Greta Karlsson.