Hembyborna

  Arne Larsson har i två häften, Hembyn och hembyborna samt mera om Hembyn och hembyborna, skrivit om sina minnen från barndomen. Både om sådant som han själv upplevt och sådant som han hört berättas.