Gästbåtplats

Nu finns en gästbåtplats skyltad på Bönhusudden för den som  tillfälligt vill komma med sin båt till Granbergsträsk.

Upplysning; Byålderman Göran Vidmark tel. 0703330897.

Båten vid Fäbodträsket.

Båten vid Fäbodträsket har fått en ny plats. Kör upp mot Grundträskliden till skylt och följ snitslarna.

Upplysning: Stig Karlsson 0702330267.

Aktuellt/planerat