Gamla skolbilder

Fr.v. framifrån och bakåt. 1:a raden: Inga-Britt Nilsson, Erik Vikström, Alf Skoog och Gurli Grahn. 2:a raden: Aina Backman, Åke Grundström och Agnes Karlsson. 3:a raden: Ingevald Nilsson, Tage Granqvist, Sverker Linderstedt och Estrid Lövqvist. 4:e raden: Aron Aronsson, Kjell Eriksson, Per-Ola Granqvist och Ingmari Karlsson. 5:e raden: Harry Grahn, Per Karlsson och Telma Granqvist. 6:e raden: Elisabeth Vikström, Evald Skoog, Magda Lövqvist och Viola Rönnlund. Lärare: Göte Hellerstedt.