Ungdomar i Granbergsträsk omkr. 1900 Bakre raden: Anna Larsson, Ida Aronsson, Abel Granqvist, Eva Karlsson, Anton Eriksson, Ester Granqvist, Jonas Aronsson. Ameli Grahn, Andreas Granqvist, Anna Brännström, Gregorius Vidmark och Hilda Aronsson. Främre raden: Amanda Andersson, Simon Johansson, Jonas Linderstedt, Anders Sundqvist, Axel Aronsson och Karin Larsson.