Bakre raden: Elsa Lövqvist, ?, Maja Karlsson, ?, Gerda Bergström, ?, ?, ?, ?. Mellersta raden: Irma Grahn, Augusta Granqvist, Karolina Lövqvist, ?, ?, Hilda Skog, Alma Vikström Främre raden: Ingeborg Sundström, Klara Lindström, Alfina Brännström.