Vägomläggningen okt. 2020

Foto: Monica Karlsson
Foto: Monica Karlsson
Foto: Monica Karlsson
Foto: Monica Karlsson
Foto: Monica Karlsson
Foto: Monica Karlsson
Foto: Monica Karlsson
Foto: Monica Karlsson