Har du bilder, eller annat material, från  från GIF:s verksamhet hör av dig till roger@granbergstrask.se