Gamla skolbilder

Skolhuset i Granbergsträsk bygdes i början av 1920-talet och användes som skola fram t.o.m. vt 1963. Huset övertogs av sedan av byborna som efter omfattande renoveringar skapade samlingslokalen Byagården.

Under de första årtionden var barnkullarna mycket stora
och även barn från närliggande byar gick i byns skola.

Efterlysning!
Några bilder från från skoltiden presenteras här, men det finns säkert många fler. Det vore trevligt om ni som har andra bilder hörde av er så att bilder från olika tidsperioder kunde visas. roger@granbergstrask.se