Skördefest 2017-09-23

Mötesledare och auktionist var Stig Sundström och för musiken svarade Tatiana Söderström.

Det var skänkta ätliga saker frånhöstens skörd som gick under klubban.

Foto: Karl-Heinz Seifert 

Efter avslutat möte tackade Britt-Marie Brännström alla de som under årens lopp hjälpt till med kaffekokning, bakat bröd och tårtor m.m. till mötena här i Bönhuset. I och med detta möte lämnar hon ansvaret för att ordna och arrangera möten. Till nästa år hoppades hon att någon annan ska ta på sig ansvaret för detta.