Musikcafé

Vid musikcaféet i bönhuset 21 maj medverkade Linda och Per Blind samt kyrkokören från Boliden  

Foto: K-H Seifert