*** Björn i vår närhet ***

Björn skjuten i Granbergströsk 2020-08-22. Vikt ca 65 kg.

Björn skjuten i Granbergströsk 2020-08-22. Vikt ca 65 kg.

BJÖRN i vår närhet.

Sommaren 1938 hade bönderna från Granbergsträsk, Stensträsk och Missenträsk sina får betande i skogen. I Grundträskliden norr om Grundträskån fanns gott om bete och där vistades många får. I mitten av sommaren började man hitta konstigt rivna får i skogen. Av en del var bara juvret och inälvor uppätna. En del låg i Grundträskån med uppriven buk. Det kom hem skrämda fårskockar som hade märken efter stora klor i juvren och efter sidorna. Man konstaterades att det var en björn som rivit fåren.

Då detta upptäcktes av bönderna blev de mycket bestörta och förstod att om man inte snarast försökte döda björnen så riskerade man att förlora ännu mera får, då den fått smak för köttet.

Enligt uppgift beslutade då Erik Marklund från Missenträsk och Sten Johansson i Granbergsträsk att de skulle hjälpas åt att skjuta björnen. Det blev Erik som sköt björnen innan Sten hunnit fram och att de sedan hjälptes åt att begrava (gräva ner) björnen. Björnen var på den tiden fridlyst och det hölls mycket hemligt om vem som avlivat den. Om dessa uppgifter är sanna, kan ingen idag säga med säkerhet.

Staten betalade ersättning för 64 björnrivna får till bönderna i de nämnda byarna.

70 år senare under höstens älgjakt 2008, fälldes en stor björnhanne av en jägare i Stensträsk älgjaktslag. Björnjakt var nu tillåten av naturvårdsverket, s.k. skyddsjakt. Björnen sköts efter att en älghund ställt björnen i den ungskog som då fanns uppe i Grundträskliden, troligen i närheten av den plats där man 1938 sköt slagbjörnen som tog fåren.

Björnhanen som var mycket stor vägde 214 kg och såldes till ett slakteri i Grundnäs Malå. Skytten som var en yngre man från Norsjövallen behöll kraniet och skinnet.

Under älgjakten 2010 hittades en björnriven och dödad älgkalv vid Tegmyren väster om Granbergsträsk.

Tomas Johansson

Glommersträsk