Småvitsjakt

Kartan visar jaktgränserna vid småvitsjakt. För högviltsjakt gäller andra, vidare, gränser.

Småviltsjakt i Granbergsträsk.

  Granbergsträsk VVO kan erbjuda årskort på småviltsjakt till ett begränsat antal jägare som inte har mark inom VVO, eller har en privat jakträttsupplåtelse.

  Jakten bedrivs på cirka 5000 ha sammanhållen mark med normala biotoper. Större vägar saknas. Skogsfågel och hare är det vanligaste småviltet men även rådjur, bäver, räv och mård finns. Jakten bedrivs enligt gällande jakttidtabell, den enda restriktion som finns inom VVO är att sjöfågeljakt är undantagen i Granbergsträsket.

  Priset för en upplåtelse är 250 kronor per år, samt småviltskortet 120 kronor per år. Priserna fastställs på VVO:s årsmöte och kan naturligtvis förändras. Antal upplåtelser är begränsat till 25 stycken per år och kan således ta slut.

 Intresserade kan vända sig till Mats Boström tel. 070-341 44 77.