Flottning i Grundträskån

 

Grundträskån

Flottningsled till 1952

Namn på olika delar av ån genom Granbergsträsks delar av ån

Svartselä (här började flottningen)

Storselä

Bjärkainge

Lappvallen

Febboainga

Febbovallen

Febboträskä

Febbodamme

Lagmirforsen

Småainga

Småaingesforsen

Haustanainge

Holmen

Nöijangesforsen

Dammänget

Kvarnforsen

Väilådden (slåttermyr)

Lairgropsforsen

Spärrelainga

Långsamainga

Långsamforsen

Potatrådde (slåtteräng)

Fäinvika (Finn Davids ägo)

Gusta Frösen forsen (liten)

Spakainga

 

Sammanställt av Tomas Johansson

Bilder från flottningen genom Jörns samhälle: bild 1bild 2