Framtidsförbundet

Framtidsförbundets jubileumsskrift.
Framtidsförbundets jubileumsskrift.

Framtidsförbundet

(Många uppgifter hämtade från Framtidsförbundets Jubileumsskrift 1944)

Framtidsförbundet bildades 1904 och var från början en kombinerad sjuk- och begravningskassa. Kassan var organiserad i distrikt (län) och lokalavdelningar. 1930 var Västerbotten landets största distrikt med 5.959 medlemmar. I slutet av 1943 fanns det mer än 1.500 avdelningar i verksamhet.

När lokalavdelning 202 Granbergsträsk bildades är inte helt klart, men enligt jubileumsskriften var Erhard Andersson revisor i avdelningen 1928-31 och kassör 1932-. Av avdelningens nummer skulle man kunna tro att den bildades omkring 1921. (1921 fanns 214 avd.). De enda aktiviteter som finns dokumenterade från byn, är ett fotografi från ett sjukkassemöte hos Gustav Karlsson i kronotorpet Tallbacka.