Tröskföreningen

 Granbergsträsk Tröskförening

1942 Den 23 sept. hölls ett möte där det beslutades att bilda en tröskförening i byn och att ett tröskverk skulle inköpas. Följande tecknade sig genast för en andel i tröskverket:

Sven Karlsson, Knut Gustafsson,

Gustaf Karlsson, Johan Johansson,

Andreas Eriksson, Vilgot Lövqvist,

Anton Larsson, Anshelm Vahlberg,

Konrad Brännström, Viliam Lövqvist,

Albin Skoog, Nils Larsson,

Nils Skoog, Seth Larsson,

Bengt Grahn, Hjalmar Grahn,

Albin Nilsson, Valdemar Vikström,

Arvid Karlsson, Andreas Granqvist,

Daniel Granqvist, Ruben Aronsson,

Alex Aronsson, Yngve Linderstedt,

Eva Vidmark, K.A. Karlsson,

André Brännström, Artur Karlsson,

Abel Granqvist, Frans Rönnlund,

Johan Rönnlund, Nils Jonsson,

Johan Jonsson, Oskar Jonsson,

August Karlsson, Ville Nilsson,

Johan Nilsson och Oskar Sundström

Tillsammans blev det trettioåtta (38) delägare som betalade 50 kr per andel. Till maskinskötare att följa med vid tröskning valdes Georg Granqvist som då skulle få 1,50 kr/tim för sig själv, samt 1,50 kr/tim för den motor han lånade ut. Taxan för tröskning hösten 1942 bestämdes till 5 kr/tim, vilket inkluderade Georg Granqvists lön, men inte motorkostnaden.

Tröskverket inköptes hos J.V. Andersson i Piteå för 1.800 kr och för 1942 redovisades 56,05 trösktimmar á 6,50 kr. Georg Granqvist betalades för 92 tim.

1943 50,3 trösktimmar. Tröskningen började i västra änden av byn.

1944 40 trösktimmar.

1945 38,8 trösktimmar.

1946 39,2 trösktimmar, varav 4 tim i april 1947.

1947 36,7 trösktimmar, varav 3,4 tim i april 1948.

1948 50,65 trösktimmar.

1949 26 trösktimmar.

1950 27 trösktimmar.

1951 24,5 trösktimmar. Till ny maskinskötare valdes Folke Karlsson. Tröskpriset hade nu stigit till 8 kr/tim och ersättningen till maskinskötaren var 2,50 kr/tim.

1952 3,5 trösktimmar. Spånhyvelkassans tillgångar (63,65 kr) överfördes till tröskföreningen.

1953 10,5 trösktimmar.

1954 6,3 trösktimmar. Albert Brännström utsågs till ny tröskverksskötare. Tröskpriset var nu 8,50 kr/tim.

1955 6,6 trösktimmar.

1956 12,7 trösktimmar.

1957 16,3 trösktimmar.

1956 8,5 trösktimmar.

1959 18 trösktimmar. Inköp av ny presenning 113,5 kr.

1960 33 trösktimmar.

1961 23 trösktimmar.

1962 16,5 trösktimmar.

1963 20 trösktimmar.

1964 19 trösktimmar.

1965 24 trösktimmar. Tröskverksskötare blev Valdemar Vikström, med en timersättning om 5,50 kr/tim. Tröskpriset var 10 kr/tim.

1966 8 trösktimmar.

1967 5 trösktimmar.

1968 2,5 trösktimmar.

1969 Inga inkomster av tröskning.

1970 Man konstaterade att ingen verksamhet förekom i föreningen och därför beslöts att föreningens tillgångar, kr 1841,10, skulle överföras till byakassan. Ingen ny styrelse valdes, utan ärenden rörande tröskverket skulle i fortsättningen handhas av byastämman.

1978 Vid majstämman beslöts att bjuda ut tröskverket till försäljning via prylbörsen i Norran. Föreslaget pris var 700 kr.

1979 Albert Brännström erbjöd sig att förvara tröskverket tills vidare.

Och där står det fortfarande.